Verdens første offshore oppdrettsrigg fortøyd utenfor Norge

fortøyd utenfor Norge

En av verdens største lakseprodusenter ser til offshore olje- og gassindustrien for inspirasjon med utviklingen av en halvt nedsenkbar oppdrettsrigg designet for å flytte driften videre offshore der miljøforholdene er best egnet for vekst av fiskebestander.

Verdens første offshore oppdrettsanlegg er i ferd med å utvikles for Ocean Farming AS, et datterselskap av SalMar-konsernet, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks.

Rolls-Royce sa onsdag at de har inngått en kontrakt for bygging og levering av åttepunkts fortøyningssystemet som skal brukes til å sikre riggen til havbunnen på Frohavet utenfor kysten av Midt-Norge.

Salmar sier at riggens design er sterkt påvirket av velprøvde teknologier som brukes i offshore olje- og gassindustrien, bestående av en slakk-forankret, halvt nedsenkbar, stiv struktur design med høy grad av stabilitet. Den vil måle 68 meter høy med en diameter på 110 meter, har et volum på 250.000 kubikkmeter, og vil være beregnet for installasjon i vanndyp på 100 til 300 meter.

Utviklingen av oppdrettsriggen kommer etter hvert som olje- og gassindustrien til havs lider av en av sine verste nedgangstider på rekordtid, slik at mange selskaper ser mot høyere vekstnæringer som havbruksnæringen for næringslivet.

– Denne kontraktsseieren viser hvordan mange års erfaring med å tilby sofistikerte fortøynings- og dekksmaskiner i noen av verdens vanskeligste sjøforhold kan brukes i andre områder av maritim økonomi i dag og for fremtiden, sier Asbjørn Skaro, Rolls-Royces konserndirektør for Dekksmaskineriet. – De tekniske løsningene for SalMars pilotinstallasjon er basert på den toppmoderne teknologien norsk industri har å tilby fra både havbruk og offshore olje og gass, sier han.

Det åttepunkts fortøyningssystemet som skal leveres av Rolls-Royce inkluderer overvåking, fairleads, kontakter og undervannslastsensorsystem.

fjernstyrt nedsenkbar oppdrettsanlegg

Den nye halvt nedsenkbare riggen skal bygges på Qingdao Wuchuan Heavy Industry Co. Ltd i Kina, og er designet av Global Maritime i Norge.

Pilotsenomsenkbare oppdrettsanlegg er planlagt ferdigstilt innen andre halvdel av 2017.

Digital teknologileder ABB har vunnet en kontrakt fra Arctic Offshore Farming om å drive sin aller første fjernstyrte nedsenkbare offshore lakseoppdrett i Polhavet. ABB vil tilby en omfattende pakke med ledende elektriske, automasjons-, instrumenterings- og telekomteknologier som sikrer maksimal effektivitet og minimal miljøpåvirkning.

Med det globale markedsvolumet av laks som forventes å treffe 4,5 millioner tonn innen 2023, ifølge en rapport fra Research and Markets i 2018, ser Arctic Offshore Farming-prosjektet etter måter å dyrke fisk på en mer bærekraftig måte. De nedsenkede fiskepennene er mindre utsatt for lakselus som har vært knyttet til en nedgang i lakseproduksjonen i Norge – en av de beste lakseeksportørene i verden. Offshoregården i Norskehavet – en del av Polhavet – utenfor Troms vil ha et lavere miljøavtrykk.

Regionen er mer utsatt for voldsomme vær- og bølgeforhold enn tradisjonelle gårder som ligger innenfor regionens fjorder. For å motvirke dette leverer ABB et pongtongballastvannssystem som skal sikre at fiskepennene holdes stabile i det harde Norskehavet. ABB vil også designe kontroll- og overvåkingssystemer komplett med sensorer og automatiseringsteknologi som gjør at pennene kan betjenes eksternt. Hele løsningen vil være på plass innen utgangen av tredje kvartal 2020.

Gården vil også være koblet til ABB Ability™, selskapets tverrdydtal programvare som samler inn miljødata, inkludert meteorologiske forhold, havstrøm, oksygennivå og havtemperatur. Den overvåker også pH på forskjellige dybder og mengden biomasse i burene.

«Dette unike konseptet er den perfekte plattformen for ABB for å dele sin visjon om å bygge en bærekraftig og effektiv havbruksindustri», sier Kevin Kosiko, administrerende direktør i ABB Energy Industries. – De ubemannede fiskepennene vil bli fjernstyrt av en fôrge som ligger 400 meter unna. Dette reduserer behovet for menneskelig inngripen og dermed kutter drivstofforbruket og vil også legge til rette for nye løsninger for oppdrett offshore og land med fokus på fiskevelferd, sporbarhet og matsikkerhet.