Rask vekst i europeisk torskeoppdrett vekker frykt fra grønne grupper

Fiske

Naturvernere har uttrykt forferdelse over den raske veksten i europeisk torskeoppdrett etter nye tall som ble sluppet i forrige uke.

Norge, som står for rundt 80 % av verdens oppdrettsproduksjon, økte sin nasjonale produksjon med 59 % fra 10.375 tonn i 2007 til 16.523 tonn i 2008. Tallene fra fiskeridirektoratet bekrefter den raske veksten i torskeoppdrettsnæringen, men de har ført til frykt fra grønne grupper om at utvidelsen vil føre til flere rømming fra gårder og forurensning av genbassenget av ville bestander.

– Vi er svært opptatt av dagens nivå av torskeoppdrett, sier Nina Jensen, leder for bevaring i WWF Norge. – Det er ikke gjort noen miljøpåvirkningsstudier av torskegårder, det er ingen restriksjoner på plassering, det er ingen restriksjoner på vern av gyteplasser og det er mye fisk som unnslipper, sier han.

Rundt 228.000 torsk rømte fra norske gårder i fjor, mot rundt 100.000 odde laks – selv om lakseoppdrettsnæringen er 60 ganger større enn torskeoppdrett. Torsk er mer utforskende av natur og så er bedre til å finne veien ut av garn. Når de flykter, kan oppdrettstorsk avle med sine ville fettere og overføre sykdom.

Fiskeridirektoratet

» Oppdrettsfisk er mer utsatt for sykdommer og parasitter enn villfisk. Så når torsken flykter fra gårdene, kan de smitte de ville bestandene, sier Dr Geir Lasse Taranger, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Interbreeding kan også redusere det ville genbassenget. «Vi trenger genetisk variasjon for å sikre den langsiktige overlevelsen av arten, og vi mister genetisk variasjon hele tiden,» sa han. – Veksten i torskeindustrien bør roes ned til alle problemene er sortert, sier han.

De nye tallene bekrefter den blomstrende veksten i den kommersielle torskeoppdrett. Bare i Norge gikk det fra 248 tonn i 2002 til 1685 tonn i 2004 og 5519 tonn i 2005 – totalt en økning på over 6500 % på syv år. Dagens verdensproduksjon, som også finner sted i USA, Canada, Island og Danmark, er anslått til om lag 20.000 tonn.

Forsvarere av torskeoppdrett sier imidlertid at industrien er en måte å møte den økende etterspørselen etter fisk i en tid da ville bestander er i tilbakegang rundt om i verden. – Torskeoppdrett er definitivt en del av løsningen, sier Henrik Vikjær Andersen, markedsdirektør i Codfarmers, et av verdens største torskeoppdrettsselskaper, basert i Norge. – Vi har brukt opp stort sett alle mulighetene for matproduksjon på land, så mulighetene for å øke proteinproduksjonen kommer definitivt fra havet og fra havbruk, sier han.

«Vi gir stabilitet og regularitet fordi vi kan levere 365 dager i året, i motsetning til villtorsk, som avhenger av fangster,» sa han. «Det er også ultra-friskt fordi det er pakket ikke mer enn fire timer etter at den ble tatt ut fra havet.»

Til tross for den fenomenale veksten er torskeoppdrett fortsatt en beskjeden næring – norsk lakseoppdrett produserte 742.000 tonn fisk i 2008. Og det har vært mange hikke underveis. I fjor gikk Shetlands Johnson Seafarms, verdens første økologiske torskegård, inn i administrasjonen med gjeld på £ 40m, delvis fordi produksjonskostnadene var for høye. Codfarmers har ennå ikke tjent penger og en stor aktør innen akvakultur, Marine Harvest, trakk seg nylig ut av torskeoppdrett.

Et problem er nedgangen i prisen på villtorsk, noe som gjør oppdrettstorsk mindre attraktiv. Det har også vist seg vanskelig å utvikle en torskrase som er resistent nok til lus og sykdom, eller det faktum at en høy andel av torsken ikke kan dyrkes til en stor nok størrelse til å bli solgt.

Til tross for disse problemene håper næringen at torskeoppdrett i fremtiden kan bli like stor som lakseoppdrett er i dag. – For 20 år siden hørte jeg en forsker si at norsk lakseindustri aldri kunne produsere mer enn 10.000 tonn, sier Andersen. «Og nå er vi på mer enn 700.000 tonn.» I løpet av de neste to til tre årene håper Norge alene å øke produksjonen til mellom 15.000 og 30.000 tonn.